ENDÜSTRİYEL ISITMA İÇİN ÇÖZÜMLER

EUTERM: Tavan radyant panelleri

EUTERM, sıcak su, kızgın su veya buharla çalışan radyant panellerden oluşan radyant ısıtma sistemidir. EUTERM radyant sistemi herhangi bir birincil enerji kaynağını kullanarak çalışabilir.

EUTERM'in radyant ısı şeritleri , tabakalaşma fenomeni olmadan ortamı eşit şekilde ısıtma avantajına sahiptir . Rahatsız edici hava hareketleri veya toz yaratmazlar, tüketimin azaltılmasını ve ilgili yönetim maliyetlerini optimize ederler ve özellikle yüksek yangın riskine sahip alanlar için uygundurlar.

EUTERM, akışkandan yayıcı plakalara ve bunlardan çevreye ısı iletiminin özel mekanik veya elektrikli bileşenler gerektirmemesi nedeniyle doğal bir ısıtma sistemidir. Bu süreç, ısı iletimini (iletim – konveksiyon – radyasyon) düzenleyen fiziksel yasalara göre gerçekleşir.